Aktualności

poniedziałek, 15 luty 2021 08:35

Dlaczego cukrzyca jest krytycznym czynnikiem ryzyka dla PAD?

Według Światowej Organizacji Zdrowia na cukrzycę choruje na świecie 415 mln ludzi, a do roku 2035 ich liczba może wzrosnąć do 600 mln. Ilość chorych dotkniętych cukrzycą powiększa się każdego roku średnio o 2,5 %. W Polsce z cukrzycą zmaga się blisko 3,5 mln osób, a przy obecnym tempie wzrostu liczba ta może przekroczyć 4 mln już w 2020 roku.

Istnieją wyraźne przesłanki, że liczba ta będzie nadal rosła. Wśród wielu powikłań i niekorzystnych skutków zdrowotnych znacznie zwiększa także ryzyko wielu chorób sercowo-naczyniowych (CVD), w tym choroby tętnic obwodowych (PAD).

Osoby z cukrzycą są znacznie bardziej narażone na śmiertelność związaną z chorobami sercowo-naczyniowymi CVD ( które są najczęstszą przyczyną śmierci w populacji chorych na cukrzycę) niż osoby bez cukrzycy.

Przy cukrzycy z typu 1 jest to 4.2 razy , w przypadku typu 2 ryzyko zwiększa się od 2 do 10 razy. W szczególności w odniesieniu do PAD badania wykazały, że nietolerancja glukozy jest związana z ponad 20% częstością występowania nieprawidłowego ABI (wskaźnika kostka-ramię) w porównaniu z 7% u osób z prawidłową tolerancją glukozy.

Około 20 do 30% osób z PAD cierpi na cukrzycę, ale wartość ta jest prawdopodobnie niedoszacowana ze względu na często bezobjawowy charakter PAD i zmienioną percepcję bólu z powodu indukowanej cukrzycą neuropatii obwodowej.

U pacjentów z cukrzycą występuje zwiększone ryzyko chromania przestankowego, które jest 3,5 razy częstsze u mężczyzn z cukrzycą i 8,6 razy częściej u kobiet z cukrzycą (w porównaniu z populacjami bez cukrzycy dla każdej płci).

Tylko wczesna diagnoza na podstawie pomiaru ABI może prowadzić do właściwej opieki i leczenia PAD. W przypadku braku diagnozy i niepodjęcia prawidłowego leczenia, choroba może prowadzić do powikłań, które objawiają się o wiele większą częstością i ciężkością u pacjentów z cukrzycą. W
szczególności wskaźnik dużej amputacji u pacjentów z PAD i cukrzycą jest 5 do 15 razy większy niż u pacjentów z PAD bez cukrzycy.

W Polsce w 2017 roku średnio co 2 godziny lekarze przeprowadzali dużą amputację związaną z cukrzycą.

Polska jest na niechlubnym 10 miejscu na 31 krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę dużych amputacji nóg u dorosłych cukrzyków. W latach 2014–2018 liczba amputacji z powodu cukrzycy wzrosła o ponad jedną piątą, a koszty amputacji o 44%. W 2018 r. na amputacje nóg z powodu cukrzycy wydaliśmy 78,2 mln zł. Są to koszty służby zdrowia, a więc wszyscy się na nie zrzucamy. Poza tym są także koszty samego pacjenta, który może stracić pracę, potrzebować pomocy w wielu sprawach, protez.

Kolejnym z powikłań zaawansowanego PAD są wrzody kończyn dolnych, a około połowa wszystkich chorych na cukrzycę z wrzodami ma również PAD.

Badanie przesiewowe pacjentów z cukrzycą pod kątem PAD na podstawie ABI są zatem nie tylko zalecane, ale konieczne, jeśli chcemy leczyć cukrzycę w sposób holistyczny.

 

Bibliografia:

[1] https://diabetesatlas.org/

[2] https://www.hindawi.com/journals/ijhy/2013/653789

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4499529/

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109705028627?via%3Dihub

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956880/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764390.

 

© 2023 Diabetica sp. z o.o. All Rights Reserved.