Usługi medyczne

Szybka diagnostyka miażdżycy

Diagnostyka miażdżycy kończyn dolnych w 3 minuty!

Badanie pozwala stwierdzić, czy u pacjenta występuje choroba tętnic obwodowych oraz określić stopień zaawansowania schorzenia.
Na podstawie wyniku badania lekarz może ustalić proces leczenia oraz dobrać środki zapobiegawcze.


 

 

 

Pomiar ABI wykonuje się w 3 minuty, a nie w 30 minut, jak dotychczas. Metoda oscylometryczna zastępuje stare badanie dopplerowskie.

 

Procedura pomiaru ABI składa się jedynie z założenia mankietów na górne i dolne kończyny, naciśnięcia przycisku startu i odczytania wyników.

pomiar mesi2

 

Jednoczesny pomiar ciśnienia na trzech kończynach pozwala na wyeliminowanie błędu przesunięcia ciśnienia

diagnoza mesi

 

ABPI MD pozwala na efektywniejsze diagnozowanie choroby tętnic obwodowych w celu zapobiegania udarom, zawałom, amputacjom oraz owrzodzeniom.

 

Czym jest PAD ?


Choroba tętnic obwodowych (ang. peripheral arterial disease, PAD) to grupa chorób dotycząca tętnic, która doprowadza do zwężenia lub niedrożności dużych tętnic oraz podnosi ryzyko zawału lub udaru.

Wskaźnik kostka-ramię (ang. ankle-brachial index, ABI) powinien być mierzony w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach diagnostyki i monitorowania PAD. Zwężenie tętnic spowodowane blaszkami miażdżycowymi powoduje obniżenie ABI – właśnie dlatego pomiar tego wskaźnika wykorzystuje się do diagnozowania PAD. Postępy choroby widać po zmianach w ABI. Pacjent może nie wykazywać objawów, a mimo to cierpieć na PAD. Objawy pojawiają się dopiero wtedy, gdy zwężenie tętnicy przekracza 70% światła naczynia krwionośnego.

Choroba tętnic obwodowych jest nieuleczalna – odpowiednie leczenie może jedynie ograniczyć jej objawy. Dlatego ważne jest okresowe mierzenie wskaźnika kostka-ramię w celu wykrycia wszelkich istotnych spadków. Diagnostyka PAD nie jest wystarczająco dostrzegana w dziedzinie zdrowia publicznego. Zaledwie 25% pacjentów cierpiących na PAD otrzymuje stosowne leczenie.
Tak niski odsetek wynika głównie z tego, że ludzie zazwyczaj nie wiedzą o chorobie. Pacjenci cierpiący na PAD mają wyższy wskaźnik śmiertelności w ciągu 5 lat niż pacjentki z rakiem piersi.
Badania wykazały, że jedynie 30% osób, u których wykryto PAD, przeżywa kolejne 15 lat.

 

 

© 2023 Diabetica sp. z o.o. All Rights Reserved.