Deklaracja dostępności Diabetica

 

Diabetica sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Diabetica.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • strona nie posiada wyszukiwarki oraz mapy serwisu,

 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,

 • niektóre, zamieszczone na stronie publikacje w formie plików nie są dostępne cyfrowo w całości. Utrudnienia te są na bieżąco usuwane,

 • elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane,

 • zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.

 • Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-24

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Zarządu.

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 775444100

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Diabetica sp. z o.o.

 • Adres: ul. Bohaterów Warszawy 27
  48-300 Nysa

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 775444100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Bohaterów Warszawy

 • Wejścia zlokalizowane na parterze, wejścia posiadają schody oraz możliwość transportu osoby niepełnosprawnej schodołazem.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 • Pomieszczenia poradni znajdują się na parterze.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • klimatyzacja

Inne informacje i oświadczenia

Diabetica sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

© 2023 Diabetica sp. z o.o. All Rights Reserved.