Urządzenia medyczne

 

Najszybszy na świecie system do pomiaru ciśnienia krwi oraz analizy pletyzmografii objętościowej przez bluetooth 

System TBL-ABI jest przeznaczony do szybkiego pomiaru wskaźnika kostka-ramię (ABPI) oraz rejestracji objętości tętna (PVR) / pletyzmografii objętościowej u dorosłych.

Ciśnienia mierzone w trakcie pomiaru:

 • Ciśnienie z tętnicy grzbietowej stopy prawej i lewej
 • Ciśnienie z tętnicy piszczelowej tylniej prawej i lewej
 • Ciśnienie z prawego ramienia
 • Ciśnienie z lewego ramienia

na podstawie zmierzonych ciśnień obliczany jest :

 • Wskaźnik kostka-ramię (ABI)
  podstawowe narzędzie w ocenie tętnic obwodowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego.

Parametry obliczane na podstawie analizy pletyzmografii objętościowej:

 • Wskaźnik sercowy (cardiac index- CI)
  hemodynamiczny parametr pojemności minutowej serca (CO) przeliczonej na powierzchnię ciała.
 • Centralne ciśnienie skurczowe aorty (CASP)
  Marker ciśnienia w aorcie. Zakres zależny od wieku.
 • Aortalny wskaźnik wzmocnienia obwodowego (pAIx)
  Marker sztywności aorty.
 • Prędkość fali tętna ramienno-kostkowa (baPWV)
  Marker sztywności tętnic kończyn dolnych.
 • Delta prawego i lewego ramienia
  Marker zwężenia podobojczykowego lub pachowego.

 

AUTOMATYCZNIE GENEROWANY RAPORT 

Automatycznie generowany raport z pomiaru pozwoli na uniknięcie błędu w trakcie przenoszenia danych. Wyniki pomiarów przedstawione w sposób graficzny ułatwiają interpretacje badania bez konieczności zapamiętania wszystkich norm pomiarowych poszczególnych parametrów. System pozwala na zmierzenie wielu wskaźników, które do tej pory dostępne były po wykonaniu wielu skomplikowanych badań oraz obliczeń.


CECHY SYSTEMU TBL ABI
Obiektywność
specjalnie zaprojektowany algorytm TBL-ABI oparty jest na technikach pletyzmo-graficznych, które są niezależne od operatora i dzięki temu zapewniają obiektywny pomiar ciśnienia krwi i ABI. W ten sposób wykluczona jest podmiotowość operatora.

Powtarzalność
bez względu na to, kto  z personelu medycznego wykonuje pomiar, oraz jakie czynniki zakłuceń występują- wynik pomiaru z TBL-ABI będzie zawsze taki sam. Algorytm oprogramowania TBL-ABI wykorzystuje specjalny protokół, w którym zmienne są mierzone i obliczane jednakowo dla każdego badania. Pomiar wskaźnika kostka-ramię jest rzetelny i powtarzalny, a zatem bardzo cenny dla lekarzy i pacjentów.

Szybkość
Czas pomiaru TBL-ABI 3 minuty.

System TBL ABI polecany jest dla:

 • Diabetologów
 • Chirurgów naczyń
 • Podologów
 • Geriatrów
 • Dietetyków
 • Fizjoterapeutów
 • Kardiologów
 • Angiologów
 • Flebologów
 • Ortopedów
 • Neurofizjologów
 • Reumatologów
 • Lekarzy POZ
 • Szpitali
 • Centrów Medycznych

Dowiedz się więcej

 

 

 

Dowiedz się więcej

 

Wypożyczenie urządzeń

Diabetica sp. z o.o.
Bohaterów Warszawy 27
48-300 Nysa

Kontakt

tel. + 48 77 544 41 00
tel. + 48 698 002 045

klaudia.zubrzynska@diabetica.com.pl