Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Mapy potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

EU_WER_rgb-1MZ_logoEU_EFS_rgb-2

 

Tytuł projektu: „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.

Cel: Realizacja usługi o charakterze eksperckim w zakresie opracowania map potrzeb zdrowotnych stosownie do części zamówienia w ramach projektu pn.: „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.

Nasi eksperci współpracują z Ministerstwem Zdrowia w następujących zakresach
Moduł A:
Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego
7. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego
11. Cukrzyca
Moduł B:
Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego
16. Choroby metaboliczne

Zapoznaj się Mapami potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych

Okres realizacji: 06.10.2016÷31.12.2017 r.