Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Leczenie farmakologiczne

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

W Polsce w leczeniu typu 2 cukrzycy stosowanych jest 5 grup leków przeciwcukrzycowych: metformina, pochodne sulfonylomocznika, leki inkretynowe, akarboza, gliflozyny oraz insulina.
W cukrzycy typu 1 lekiem z wyboru jest tylko insulina.

KRYTERIA WYRÓWNANIA CUKRZYCY

 Warunkiem dobrego wyrównania cukrzycy jest nie tylko normalizacja glikemii ale również lipidów we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Cele terapeutyczne dla pacjenta określa lekarz prowadzący.
Kryterium ogólne wyrównania glikemii mierzone poziomem hemoglobiny glikowanej – HbA1C ≤ 7%

a. HbA1c ≤ 6,5% (≤ 48 mmol/mol):
— w odniesieniu do cukrzycy typu 1 [glikemia na czczo i przed posiłkami, także w samokontroli: 70–110 mg/dl (3,9–6,1 mmol/l), a 2 godziny po posiłku w samokontroli < 140 mg/dl (7,8 mmol/l)];
— w przypadku krótkotrwałej cukrzycy typu 2;
— u dzieci i młodzieży, niezależnie od typu choroby.
Oceniając profil glikemii, w odniesieniu do docelowych wartości HbA1c należy kierować się przelicznikiem
podanym w tabeli odnoszącym wartość HbA1c do średniej dobowej i zakresu stężeń glukozy we krwi;

 Tabela: Związek między odsetkiem HbA1c a średnim stężeniem glukozy w osoczu.

HbA1c Średnie stężenie glukozy w osoczu
(%) [mmol/mol] [mg/dl]* [mmol/l]**
5 31 97(76-120) 5,4(4,2-6,7)
6 42 126(100-152) 7,0(5,5-8,5)
7 53 154(123-185) 8,6(6,8-10,3)
8 64 183(147-217) 10,2(8,1-12,1)
9 75 212(170-249) 11,8(9,4-13,9)
10 86 240(193-282) 13,4(10,7-15,7)
11 97 269(217-314) 14,9(12,0-17,5)
12 108 298(240-347) 16,5(13,3-19,3)

b. HbA1c ≤ 8,0% (≤ 64 mmol/mol): — w przypadku chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą (> 20 lat), u których współistnieją istotne powikłania o charakterze makroangiopatii (przebyty zawał serca i/lub udar mózgu);

c. HbA1c ≤ 6,0% (≤ 42 mmol/mol) u kobiet planujących ciążę i będących w ciąży.

Kryteria wyrównania ciśnienia tętniczego: ciśnienie skurczowe < 140 mmHg, ciśnienie rozkurczowe < 85 mmHg
Kryteria wyrównania gospodarki lipidowej: cholesterol całkowity <175 mg/dl; cholesterol LDL <100mg/dl (współistnienie choroby wieńcowej LDL <70 mg/dl); stężenie cholesterolu frakcji HDL >40mg/dl u mężczyzn, HDL > 50 mmol/l u kobiet; stężenie trójglicerydów < 150 mg/dl