Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Leczenie niefarmakologiczne

aktywnosc_m

Leczenie cukrzycy jest kompleksowe i wymaga zastosowania kilku, a czasem wszystkich wymienionych niżej wymienionych metod równocześnie. Należ do nich:
1.    leczenie dietetyczne
2.    wysiłek fizyczny
3.    leczenie farmakologiczne:
a.    doustnymi lekami hipoglikemizującymi
b.    insuliną
4.    edukacja terapeutyczna.
Postępowanie niefarmakologiczne ma równorzędne znaczenie jak farmakoterapia. Polega na wdrażaniu prozdrowotnego trybu życia, jest niezbędne w każdym typie cukrzycy i musi towarzyszyć leczeniu farmakologicznemu.