Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Typu I

Cukrzyca typu I

CUKRZYCA TYPU1 jest chorobą autoimmunologiczną. Zaburzenia odpowiedzi immunologicznej uwarunkowane są czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Nowe zachorowania na cukrzycę obserwuje się w sezonie jesienno-zimowym co wiąże się ze zwiększoną częstością infekcji wirusowych. Środowiskowe czynniki rozwoju tego typu cukrzycy to infekcje wirusowe: Coxackie, EBV, różyczka, świnka i inne. Dodatkowo wczesne karmienie mlekiem krowim, wiek matki powyżej 40 lat w momencie urodzenia dziecka, narażenie na związki toksyczne (np. azotany), stres, niedobór witaminy D. Ochronnie działa karmienie piersią, wczesna suplementacja witaminy D, współistnienie chorób atopowych, wczesny kontakt z czynnikami infekcyjnymi.

Początek choroby jest często nagły, objawy kliniczne gwałtownie narastają w ciągu kilku tygodni. Są to wzmożone pragnienie, częste oddawanie dużych ilości moczu również w nocy, narastające osłabienie, senność, spadek masy ciała. Pierwszą manifestacją zachorowania na typ 1 cukrzycy często  jest kwasica i śpiączka ketonowa, będąca stanem zagrożenia życia. Temu typowi cukrzycy mogą towarzyszyć inne schorzenia z autoagresji: autoimminologiczne schorzenia tarczycy i nadnerczy, bielactwo, celiakia.

Badania laboratoryjne (glikemia, acetonuria), obraz kliniczny oraz dodatkowe badania: obecność charakterystycznych przeciwciał, poziom peptydu C są pomocne w rozpoznaniu cukrzycy.

Chorzy z typem 1 cukrzycy leczeni są insuliną.

Rodzaje insuliny Początek działania Szczyt działana Pełny czas trwania działania – efekty kliniczne
Insuliny krótko działające
Neutralna (regular) 15-45 min. 1-4 godz. 7-9 godz.
Analogi szybko działające
Aspart 10-20 min. 1-3 godz. 3-5 godz.
Lispro 15 min. 30-70 min. 4-6 godz.
Glulisina 10-20 min. 55 min. 98 min.
Insuliny o pośrednim okresie działania
Izofanowa (NPH) 50 min. 3-4 godz. 11-20 godz.
Mieszanki dwufazowe zawierające insulinę krótkodziałającą/analog szybkodziałający
mieszanka insuliny ludzkiej 30/70 15-45 min. 114-216 min. 12-18 godz.
mieszanka insuliny analogowej aspart 30/70 10-20 min. 60-240 min. 24 godz.
mieszanka insuliny analogowej lispro 25/75 15 min. 30-70 min. 15 godz.
Analogi długodziałające
Detemir 2-4 godz. 6-8 godz. 24 godz.
glargine 2-4 godz. 20-24 godz.