Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Inne typy

INNE SPECYFICZNE TYPY CUKRZYCY (tzw. cukrzyce o znanej przyczynie):

  • genetyczne defekty czynności komórek wydzielających insulinę lub defekt działania insuliny
  • przewlekłe zapalenie trzustki, mukowiscydoza, rak trzustki, urazy trzustki
  • choroby endokrynologiczne: choroby tarczycy, zespół Cushinga, Akromegalia inne
  • stosowanie określonych leków i substancji chemicznych (np. sterydy, doustne leki antykoncepcyjne diuretyki tiazydowe, hormony tarczycy, niektóre leki psychotropowe, trutka na szczury i inne )
  • infekcje (wirus Coxackie typ B, różyczka wrodzona, świnka, adenowirusy, wirus zapalenia wątroby typ C, wirus cytomegalii i inne)
  • uwarunkowane genetycznie zespoły (Downa, Klinefeltera, Turnera, Wolframa i inne)