Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Ciążowa

Cukrzyca ciążowa

Jest to każde zaburzenie tolerancji węglowodanów, które po raz pierwszy ujawniło się lub zostało rozpoznane podczas ciąży. Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy ciążowej według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego: ciąża po 35. roku życia, nadwaga i otyłość, rodzinny wywiad w kierunku cukrzycy typu 2, nadciśnienie tętnicze, porody dzieci o masie > 4000 g w wywiadzie, cukrzyca ciężarnych w poprzednich ciążach, urodzenie noworodka w wadą rozwojową, zgony wewnątrzmaciczne w wywiadzie, wielorództwo.
Wszystkie ciężarne powinny być diagnozowane w kierunku zaburzeń tolerancji glukozy. Oznaczenie glukozy na czczo powinno być zlecone na pierwszej wizycie u ginekologa. U ciężarnych z grupy ryzyka należy wykonać test diagnostyczny z 75 g glukozy. Jeżeli nie stwierdzi się nieprawidłowości to badanie należy powtórzyć między 24. – 28.tygodniem ciąży lub gdy występują pierwsze objawy sugerujące cukrzycę.
Kryteria rozpoznania cukrzycy ciążowej na podstawie wyników 75 g OGTT wg WHO 2013:
Na czczo 92-125mg/dl
60. minuta ≥ 180mg/dl
120. minuta ≥ 153-199 mg/dl