Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Konkurs ofert na wykonanie badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy w ramach programu „Subregion Środkowy – Wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie zostało również ogłoszone w Bazie konkurencyjności link do ogłoszenia poniżej:

Baza konkurencyjności

Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Zaproszenie ZK 02/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na Usługę medyczną z zakresu wykonania badań laboratoryjnych dotyczących oznaczenia stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej oraz badań OGTT w ramach projektu „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

Zaproszenie 19.06.2017

Oferta

Wzór umowy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę sprzętu  w ramach projektu „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

Zaproszenie ZK_04_2017

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy OCR Korfantów

Załącznik nr 3a – Wzór umowy Diabetica

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę opasek monitorujących aktywność fizyczną w ramach projektu „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja o zmianie wykonawcy

W dniu 31.03.2017 wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W związku z tym zgodnie z pkt. 6.5.2 ust. 16 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

Informujemy, iż kolejnym wykonawcą jest ABA PAPIER INT. SP. Z O.O. 70-631 SZCZECIN, UL. HEYKI 27. Cena brutto oferty:  23291,81 zł. Czas realizacji 7 dni.

Informacja o wybranym wykonawcy

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na Usługę drukarską w ramach projektu dla Partnera Projektu firmy Diabetica sp. z o.o. „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GRAFMAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, 36-100 KOLBUSZOWA DOLNA UL. WIEJSKA 43
Data wpłynięcia: 24.03.2017 o godz. 12.07
Cena oferty: 24896,61 zł brutto

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na Usługę drukarską w ramach projektu dla Partnera Projektu firmy Diabetica sp. z o.o. „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

załącznik nr 4 – Wykaz usług

Zaproszenie ZK_01_2017

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

 

Odpowiedzi na pytania 22_03_2017

Odpowiedzi na pytania 23_03_2017

Odpowiedzi na pytania 23_03_2017_2

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę elektronicznych wag medycznych w ramach projektu „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

Rozeznanie rynku 2-2017

Załącznik nr 1 do RR 2-2017 – Oferta

Rozeznanie rynku 2-2017 – Uszczegółowienie opisu zamówienia

Odpowiedzi na pytania – Rozeznanie rynku 2-2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

Rozeznanie rynku 1-2017

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej – wybór 4 członków w ramach projektu „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z brakiem ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjności w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 27.01.2017 r., zgodnie z rozdziałem 6.5 ust. 8a) wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, zapraszamy osoby posiadające opisane poniżej kwalifikacje do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej projektu. Poniżej dokumenty związane z zaproszeniem:

Zaproszenie do składania ofert 1_02_2017

Załącznik nr 3 wzór umowy rada merytoryczna

Załączniki ZK_01_2017_EFS