Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

Zaproszenie do złożenia oferty

Konkurs ofert na wykonanie badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy w ramach programu „Subregion Środkowy – Wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie zostało również ogłoszone w Bazie konkurencyjności link do ogłoszenia poniżej:

Baza konkurencyjności

Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Zaproszenie ZK 02/2017

« Zobacz pozostałe aktualności