Diabetica - Polskie Kliniki Osteoporozy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę sprzętu  w ramach projektu „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

Zaproszenie ZK_04_2017

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy OCR Korfantów

Załącznik nr 3a – Wzór umowy Diabetica

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

 

Informacja o wybranym wykonawcy

« Zobacz pozostałe aktualności